Kontakty

Kontakty


 • szybki dostęp do danych kontaktowych
 • wykazy płatności
 • lista umów i tytułów powiązanych z danym kontaktem
Tytuły

Tytuły

Biblioteka tytułów i edycji.

 • przypisanie twórców (autorów, tłumaczy, itp. ) do każdego tytułu
 • definiowanie wielu edycji (ISBN)
 • lista umów powiązanych z danym tytułem
Umowy

Umowy

 • definiowanie terminów (obowiązywania kontraktu, praw do tłumaczenia, itp.)
 • przypisanie wybranych twórców lub właścicieli praw autorskich
 • rozbudowane mozliwości definiowania warunków kontaktu (stały %, progi narastająco, jednorazowe lub stałe opłaty)
 • rozliczenia w walucie krajowej lub zagranicznej
Sprzedaż

Sprzedaż

 • mozliwość importu z programów magazynowych lub zestawień
 • raporty sprzedaży
 • uwzględnianie statusu płatności
Zestawienia

Zestawienia

 • lista umów dla których należy rozliczyć tantiemy
 • automatyczne generowanie zestawień na podstawie umów i sprzedaży
 • tworzenie raportów w formacie PDF
 • wysyłanie zestawień za pomocą poczty elektronicznej
Płatności

Płatności

 • automatyczne generowanie płatności na podstawie zestawień
 • możliwość definiowania zaliczek i płatności
 • śledzenie satusu płatności

ePublisher - system zarządzania prawami autorskimi dla wydawnictw

ePublisher to unikalne rozwiąznie na rynku polskim skierowane do małych i średnich wydawnictw służące do zarządzania prawami autorskimi oraz rozliczania tantiem. Umożliwia ono kontrolę terminów związanych z kontraktami, definiowanie warunków umów autorskich, automatyczne generowanie i wysyłanie zestawień oraz monitorowanie płatności.

Dzięki systemowi ePublisher znacząco skrócicie Państwo czas poświęcony na rozliczanie tantiem oraz unikniecie błędów w ich naliczaniu. Dzięki kalendarzowi i liście przypomnień dostajecie Państwo informacje o zbliżających sie terminach. Automatyczne generowane zestawienia umozliwiają drukowanie lub wysyłanie plików PDF zawierających szczegółowe raporty.

ePublisher to oprogramowanie typu „Software as a Service” czyli internetowy serwis wykorzystujący najnowsze technologie firmy Microsoft jak platforma .NET oraz serwery MSSQL. Do rozpoczęcia pracy z systemem ePublisher wystarczy dostęp do sieci internet oraz przeglądarka internetowa. Nie jest konieczne instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania na komputerach firmowych. Dzieki takiemu rozwiązaniu macie Państo dostęp do wszytkich danych z dowolnego komputera na świecie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o systemie ePublisherKontakt skontaktuj się z nami.